HAKKIMIZDA;

Çocuk atölyesi, “sanatsal biçim” olarak, kendini ifade eden çocuğun, henüz sınırlanmamış zihnine, kontürleri çizilmemiş dünyasına, özgür hayal gücüne tanıklık etmek, zaten sahip olduğu özgüven ve farklı düşünme yetisini geliştirmek amacıyla faaliyete geçmiştir. Biliyoruz ki; çocuklarımızın sahip oldukları sınırsız yaratıcı güce izin vermek, onları dinlemek ve anlamak açısından en iyi yoldur. Her şeyin hızla tüketildiği gündelik hayatımızda, çocuklarımıza yeni bir pencere açmak, bir ifade biçimi olarak “sanat” yoluyla, onlara sadece tüketmeyi değil, üretmeyi de öğretmek hedeflerimiz arasındadır.

13 Aralık 2010 Pazartesi

Çocuk Sanat'ta MİNİK ELLER KUKLA YAPIYOR!

Çocuk Sanat talep üzerine küçük yaş
grubu için bir kukla eğitim programı hazırladı. Programın içeriği el becerisini geliştirmeye, özgür hayal gücünü ifade etmeye ve farklı düşünme yetisini beslemeye yönelik.. Her çalışmada farklı bir kukla tekniğinin uygulandığı atölyede, bir buçuk saatin sonunda çocuklar bitirdikleri kuklaları evlerine götürüp, oynayabiliyorlar....


Çalışmalarımız iki ay toplam 8 çalışmadan oluşmaktadır, İki aylık paket programa isterseniz aylık olarak, isterseniz tek günlük kayıt yaptırarak katılım sağlamanız mümkün.


Çalışmalarımız 5-6 yaş arasına hitap etmektedir. Katılımcı sayısı 6 kişi ile sınırlı olduğundan ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir.


Program içeriğinde çeşitli parmak kukla teknikleri, el kuklası teknikleri, pop up ve jumping jack yapımı, fotoğraf, kumaş ve ağırlıklı olarak kağıt malzeme kullanımına yer verilmektedir.


30 Ekim 2010 Cumartesi

Çocuk Sanat'ta MİNİCİK ELLER
Çocuk Sanat küçük yaş grubu için 5-6 yaşa uygun, el becerisini geliştirmeye, özgür hayal gücünü ifade etmeye ve farklı düşünme yetisini beslemeye yönelik ayrıcalıklı bir program hazırladı.... Her calismada ayri bir tekniğin uygulandığı atölyenin içeriği şöyle: kağıt işleri, kolaj çalışmaları, kukla ve maske yapımı, baskı teknikleri, geri dönüşümlü sanat, çeşitli kil ve üç boyutlu çalışmaların yanı sıra, oyuncak yapımı vb...

Çalışmalarımız dört ay toplam 16 çalışmadan oluşmaktadır, Dört aylık paket programa isterseniz aylık olarak, isterseniz ikişer haftalık kayıt yaptırarak katılım sağlamanız mümkün.

Çalışmalarımız 5-6 yaş arasına hitap etmektedir. Katılımcı sayısı 6 kişi ile sınırlı olduğundan ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir.


Program içeriği:

İlk ay

-Birinci çalışma: Atık malzeme ile hayvan yapımı

Çocuklar kağıt tabak kullanarak çeşitli boya ve kolaj malzemeleri yardımıyla tabağın işlevini değiştirecekler ve rölyef görüntülü hayvanlar tasarlayacaklar.

-İkinci çalışma: Üç boyutlu kağıt bebek yapımı

Çocuklar kağıda form vererek üç boyutlu figürler tasarlayacaklar.

-Üçüncü çalışma: Maske yapımı

Çocuklar koli kartonu, pastel boyalar ve çeşitli kolaj malzemeleriyle kendi kullanabilecekleri işlevsel bir maske tasarımı ve uygulaması yapacaklar.

-Dördüncü hafta: Jumping jack

Çocuklarkontroplak karton ve çeşitli kolaj malzemeleri kullanarak figüratif, hareketli oyuncaklar yapacaklar.

İkinci ay

-Beşinci çalışma: akvaryum yapımı

Çocuklar bir sahne tasarlarmış gibi kendi düzenledikleri kutuların içine hareket ettirilebilir balıklar yerletirerek ilk "toy theatre" denemelerini gerçekleştirecekler.

-Altıncı çalışma: İpli kukla yapımı

Çocuklar temel bir teknik olan marionette de dediğimiz kukla çeşidini yine gündelik hayatta farklı amaçlarla kullandığımız malzemeleri bir araya getirerek tasarlayacaklar.

-Yedinci çalışma: Atık malzeme ile hayvan yapımı

Çocuklar bu sefer yumurta kabını kullanarak çeşitli hayvanlar tasarlayacaklar.

-Sekizinci çalışma: Baskı teknikleri

Çocuklar strafor bir kalıba oyma tekniği ile kazıdıkları deseni çoğaltabilecekler.

Üçüncü ay:

-Dokuzuncu çalışma: Fotoğraf kukla

Çocuklar kendilerine ait siyah beyaz fotoğraf üzerine renklendirme tekniği ile el kuklası yapmayı öğrenecekler.

-Onuncu çalışma: Papier mache

Çocuklar yine atık malzeme ile papier mache tekniğini kullanarak çeşitli figürler tasarlayacaklar.

-Onbirinci çalışma: Parmak kukla

Çocuklar çeşitli malzemeleri bir arada kullanarak parmak boyutunda kuklalar tasaralayacaklar.

-Onikinici çalışma: Oyuncak at yapımı

Çocuklar büyük boy bir koli kartonu kullanarak kendileri içlerine girebilecekleri kocaman bir oyuncak at yapacaklar.

Dördüncü ay:

-Onüçüncü çalışma: Giacometti atölyesi

Çocukar önce Ünlü heykeltraş Giacometti'nin eserlerini görecekler, sonra benzer tarzda, farklı malzemeler kullanarak figüratif heykeller tasarlayacak ve uygulayacaklar.

-Ondördüncü çalışma: Pop up kukla

Çocuklar konik kukla da dediğimiz teknik ile palyaço vb. karakterler yaratacaklar.

-On beşinci çalışma: Akordeon kukla

Çocuklar kağıt malzeme ile bir kukla tasarlayacaklar,akordeon mantığını kullanarak, sopa yardımıyla kuklanın hareket mekanizmasını oluşturacaklar.

-On altıncı çalışma: Çiftlik yapımı

Çocuklar yine kağıt kullanarak üç boyutlu hayvanlar tasarlayacaklar ve kendi kurdukları mekanın içine yerleştirme yapacaklar.27 Ekim 2010 Çarşamba

Çocuk Sanat'ta KUKLA ATOLYESİ

İki ay toplam 8 günden oluşan kukla programımız çocukları yaratıcı fikirler geliştirmeye, malzemeleri keşfetmeye ve bir karakter tasarım sürecindeki tüm aşamaları deneyimlemeye davet ediyor.

Çocuklarınız bu program ile, gerek atık malzemelerle gerekse hazır malzemelerle çeşitli karakterler yaratarak, bu karakterleri farklı tekniklerde canlandırmayı öğrenecekler. İki aylık paket programa isterseniz aylık olarak, isterseniz ikişer haftalık kayıt yaptırarak katılım sağlamanız mümkün.

Çalışmalarımız 7-11 yaş arasına hitap etmektedir. Katılımcı sayısı 6 kişi ile sınırlı olduğundan ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir.İlk ay;

-Birinci çalışma: parmak kukla

Çocuklar çeşitli malzemeleri bir arada kullanarak parmak boyutunda kuklalar tasaralayacaklar.

-İkinci çalışma: jumping jack

Çocuklar kontroplak, karton ve çeşitli kolaj malzemeleri kullanarak figüratif, hareketli oyuncaklar yapacaklar.

-Üçüncü çalışma: Pop up kukla yapımı
Çocuklar konik kukla da dediğimiz teknik ile palyaço vb. karakterler yaratacaklar.

-Dördüncü çalışma: fotoğraf kukla

Çocuklar kendilerine ait siyah beyaz fotoğraf üzerine renklendirme tekniği ile el kuklası yapmayı öğrenecekler.

İkinci ay;

-Beşinci çalışma: Atık malzeme ile kukla yapımı

Çocuklar başka amaçlarla kullanılan çeşitli malzemeleri bir araya getirerek hareket edebilir nitelikte karakterler tasarlayacaklar.

-Altıncı çalışma: Akordeon kukla

Çocuklar kağıt malzeme ile bir kukla tasarlayacaklar,akordeon mantığını kullanarak, sopa yardımıyla kuklanın hareket mekanizmasını oluşturacaklar.

-Yedinci çalışma: Sopalı kukla

Çocuklar temel kukla tekniği olan alttan sopa yardımıyla hareket ettirilebilir bir karakter tasarlayacaklar.

-Sekizinci çalışma: İpli kukla

Çocuklar temel bir teknik olan marionette de dediğimiz kukla çeşidini yine gündelik hayatta farklı amaçlarla kullandığımız malzemeleri bir araya getirerek tasarlayacaklar.


İletişime geçmek için
0535 253 55 09'u arayınız
veya
atolyeci@gmail.com 'a mesaj bırakınız....

18 Ocak 2010 Pazartesi

Çalışmalarımız

Workshop dahilinde bazı çalışmalarımız;


Çocuklarınızın sınırsız ve naif dünyalarına tanıklık etmek ister misiniz?

Çocuk atölyesi, “sanatsal biçim” olarak, kendini ifade eden çocuğun, henüz sınırlanmamış zihnine, kontürleri çizilmemiş dünyasına, özgür hayal gücüne tanıklık etmek, zaten sahip olduğu özgüven ve farklı düşünme yetisini geliştirmek amacıyla faaliyete geçmiştir. Biliyoruz ki; çocuklarımızın sahip oldukları sınırsız yaratıcı güce izin vermek, onları dinlemek ve anlamak açısından en iyi yoldur. Her şeyin hızla tüketildiği gündelik hayatımızda, çocuklarımıza yeni bir pencere açmak, bir ifade biçimi olarak “sanat” yoluyla, onlara sadece tüketmeyi değil, üretmeyi de öğretmek hedeflerimiz arasındadır.
Çalışma programımızın temelinde, çocuğun sanatla kendini ifade biçiminden zevk almasını sağlamak, gündelik hayatta karşımıza çıkan her objenin sanata dönüşebileceğini göstermek, bu materyaller için farklı kullanım amaçları geliştirmek, farklı yaratma biçimlerini çocuklara tanıtarak, disiplinler arası ilişkiyi geliştirmek vardır.
5-6 ve 7-11 yaş aralığında gerçekleşen çalışma programını, Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Sedef Kermen yürütmektedir. TRT Çocuk bölümünde altı yıllık ressamlık ve sanat yönetmenliği deneyimlerinden sonra çocuklarla daha aktif çalışmaya karar veren Sedef Kermen, evinin bir köşesini atölyeye çevirerek çalışmalara başladı. Son bir yıldır çocuk atölyesine hayat veren Sedef Kermen çeşitli kurumlarda da atölye çalışmaları düzenlemekte ve çalıştığı çocukların işlerini sergilemek amacıyla internet üzerinden çeşitli bloglar hazırlamaktadır.
Grup çalışmalarında ise, programı Sedef Kermen ve aynı şekilde hem Mimar Sinan Üniversitesi mezunu hem de çocuk kitapları çizeri Buket Gencer, periyodik aralıklarla pedagog Perge Dündar’dan pedagojik destek alarak birlikte yürütmektedirler.
Programımızın içeriğinde; kağıt işleri, kolaj çalışmaları, kukla ve maske yapımı, baskı teknikleri, geri dönüşümlü sanat, çeşitli kil ve üç boyutlu çalışmaların yanı sıra, kavramsal çalışmalara da ağırlık verilmektedir.


İletişime geçmek için
0535 253 55 09'u arayınız
veya
atolyeci@gmail.com 'a mesaj bırakınız....